PUG.nl - Home | PUG bestuur | p.a. Amstelmeer 72, 2993 PL Barendrecht

28 Maart 2024

28 Maart 2024

Oproep aan álle leden van de Progress User Group Netherlands! Kom 28 maart aanstaande naar Utrecht voor een informatief en sportief evenement én beslis mee over de toekomst van de vereniging!

Datum: Donderdag 28 maart 2024
Inloop vanaf 14:00u
Programma: 14:30u – 20:30u

Locatie: RaceSquare Utrecht

Stoppen of doorgaan?

De vereniging kampt momenteel met een dilemma.

Het aantal evenementen dat door PUG Netherlands is georganiseerd is de laatste jaren, ook door corona, teruggelopen. De focus kwam te liggen op het organiseren van één jaarlijks groot evenement, de PUG Challenge.

Ook binnen het bestuur is er verminderde OpenEdge betrokkenheid. Vier van de vijf huidige bestuurleden zijn verminderd of inmiddels helemaal niet meer actief binnen de Progress wereld.

Dit heeft het bestuur doen besluiten om de volgende twee opties aan de leden voor te leggen :

  • Er melden zich een aantal nieuwe bestuursleden aan (minimaal 4), wegens een aantal vertrekkende bestuursleden (Peter Baaijens, Peter Nijssen, Ronald Vervenne, Wim Martens)  die zich gaan inzetten voor de Progress community, in het bijzonder de leden van PUG Netherlands.
  • PUG Netherlands gaat samen met PUG Challenge, de resterende gelden worden overgemaakt aan PUG Challenge en zullen ingezet worden voor de PUG Netherlands leden, waardoor de leden in de komende jaren een significante korting krijgen op de deelname aan de PUG Challenges.

Programma

14:00 – 14:30 uur: Ontvangst PUG Netherlands leden
14:30 – 15:00 uur: Ledenvergadering PUG Netherlands
14:30 – 15:00 uur: Break
15:00 – 15:30 uur: Technische sessie 1 (spreker)
15:30 – 16:00 uur: Technische sessie 2 (spreker)
16:00 – 17:00 uur: 1e race
17:00 – 18:00 uur: Diner
18:00 – 19:00 uur: 2e race
19:00 – 19:15 uur: Huldiging
19:15 – 20:30 uur: Napraten en netwerken