PUG.nl - Home | PUG bestuur | p.a. Amstelmeer 72, 2993 PL Barendrecht

Lidmaatschap

Middels dit formulier kunt U Uw bedrijf aanmelden voor het lidmaatschap van PUG NL. Uw gegevens zullen worden verwerkt door het secretariaat van PUG NL.

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap voor 2018 bedragen €375,- per organisatie. Voor ZZP-ers bedraagt de contribute de helft nl. €187,50.

Aanvullend is er normaal gesproken geen bijdrage voor de bijeenkomsten en de andere activiteiten. Uitzondering hierop vormen de meerdaagse bijeenkomsten, zoals PUG EMEA Challenge. Deze worden op basis van de kostprijs aan de deelnemers in rekening gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sponsoren en de middelen van PUG NL, zodat de kosten minimaal zijn.


Bijeenkomsten

De PUG NL biedt haar leden zowel technische als businessgerichte informatie in de vorm van bijeenkomsten en themaworkshops.

Daarnaast wordt er in 2018 ook een PUG Challenge EMEA bijeenkomst gehouden in Dublin, Ierland.