PUG.nl - Home | PUG bestuur | p.a. Amstelmeer 72, 2993 PL Barendrecht

Over PUG Netherlands

Progress User Group Netherlands is de belangenvereniging voor organisaties die werken met de ontwikkelomgevingen en/of databases van Progress Software. Op dit moment zijn ongeveer 100 bedrijven lid van PUG NL.

Bijeenkomsten

De PUG NL biedt haar leden zowel technische als businessgerichte informatie in de vorm van bijeenkomsten en themaworkshops.

Belangenbehartiging

PUG NL behartigt de belangen van haar leden bij Progress Software. Zowel binnen de Nederlandse als de Europese organisatie, maar ook op Corporate niveau. Belangenbehartiging betekent in dit geval dat zaken die breed of in ieder geval bij meerdere organisaties spelen, besproken worden. PUG NL zal niet bemiddelen tussen afzonderlijke organisaties en Progress Software .

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

BestuurslidRolContact
Bert TukkersVoorzittertukkers[at]pug.nl
Wim MartensSecretaris/Penningmeesterwim.martens[at]wayfare.ro
Ronald VervenneSponsoringRonald.Vervenne@progress.com
Peter NijsenPRpeter.nijsen[at]presentconnection.eu
Peter BaaijensTechniekbaaijens[at]pug.nl

Overige activiteiten

PUG NL is constant bezig haar activiteiten aan te passen aan de behoefte van haar leden. Opties die uitgevoerd worden als er voldoende belangstelling is de komende jaren zijn o.a. workshops, hands-on introducties, bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten enz.

Expo en sponsoring

Tijdens iedere bijeenkomst presenteren organisaties zich die actief zijn in of rond softwareontwikkeling. Daarnaast is PUG NL constant op zoek naar sponsors, die tegen een redelijke vergoeding op diverse, maar altijd sympathieke wijze aan uitbreiding van de naamsbekendheid kunnen werken.

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap voor 2018 bedragen €355,- per organisatie. Voor ZZP-ers bedraagt de contribute de helft nl. €177,50.

Aanvullend is er normaal gesproken geen bijdrage voor de bijeenkomsten en de andere activiteiten. Uitzondering hierop vormen de meerdaagse bijeenkomsten, zoals PUG EMEA Challenge. Deze worden op basis van de kostprijs aan de deelnemers in rekening gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sponsoren en de middelen van PUG NL, zodat de kosten minimaal zijn.


Aanmelden

Aanmelding kan geschieden door dit formulier in te vullen. Wij zorgen er voor dat u dan de informatie per omgaande toegezonden krijgt. Aanmelding geschiedt voor de duur van 1 kalenderjaar. Aanmelding in de loop van een jaar geschiedt tot het einde van het daarop volgende jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging kan tot 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar, schriftelijk aan het Secretariaat van PUG NL.