PUG.nl - Home | PUG bestuur | p.a. Amstelmeer 72, 2993 PL Barendrecht

Uw mening telt!

Uw mening telt!

Deze enquête is helaas gesloten!

De PUG organiseert een aantal malen per jaar een workshop en/of lezingen ten behoeve van hun leden. Graag willen we via een enquête onderzoeken welke onderwerpen onze leden graag aan bod zien komen.

De enquête kunt U vinden op onze website. Naast de keuze voor een onderwerp vragen wij U tevens om aan te geven of U een bepaald onderwerp terug wilt zien in de vorm van een lezing of workshop. Ook kunt U aangeven hoeveel tijd U vrij wilt maken voor het bijwonen van een workshop en welk dagdeel Uw voorkeur heeft.

Het invullen van de enquête neemt slechts een paar minuten van Uw tijd in beslag. Neemt u alstublieft de moeite om deze even in te vullen. Wij willen U dan ook graag vragen de vragenlijst zo spoedig mogelijk in te vullen zodat wij tijdens de ALV de uitkomst van de enquête bekend kunnen maken.

Kies!