PUG.nl - Home | PUG bestuur | p.a. Amstelmeer 72, 2993 PL Barendrecht

Workshop en Algemene Ledenvergadering

Workshop en Algemene Ledenvergadering

Tijdens de eerste bijeenkomst zullen wij een workshop organiseren, het onderwerp van de workshop zal bepaald worden op basis van de uitkomsten van de enquête : “Uw mening telt!”. Naast deze workshop zal er een statutaire Algemene Leden Vergadering gehouden worden. De agenda van deze ledenvergadering staat hiernaast.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Jaarcijfers PUG NL 2013
  3. Verlies/Winst
  4. Contributie 2014
  5. Sponsoring PUG Challenge 2013
  6. Begroting 2014
  7. Goedkeuring jaarcijfers / V&W / Begroting
  8. Verkiezing nieuwe bestuursleden